Skip til primært indhold

Blandt de allerførste med ny type skanning

Den kan give knivskarpe billeder af den indre krop gennem foton-teknik. På anden sal på Esbjerg Sygehus står en ny CT-skanner, der er den første af sin slags i Region Syddanmark og nummer 2 i Danmark.

CT-skannere bruges generelt, når der er behov for detaljerede billeder af organer eller knogler, og det kan fx være tilfældet, når man undersøger for kræft eller når man følger en behandling for kræft.

Sygehusets nyeste skanner giver markant skarpere billeder, kan levere større præcision og dermed bidrage til en hurtigere og mere nøjagtig diagnose. Skanneren vil blive brugt selv når der ikke strengt taget er behov for den allerstørste skarphed, fordi den giver patienterne op til 20-30% mindre stråling og fordi undersøgelsen kan gennemføres med en tilsvarende lavere mængde kontrast-væske.

Patienterne vil ikke opleve selve skanningen anderledes end på de øvrige skannere, men lægerne får skarpere billeder og nye muligheder for at trække informationer ud af billederne. Skanningen er klart hurtigere end normalt, men den faglige vurdering og beskrivelse af, hvad skanningen har vist, vil fortsat kræve tid i forlængelse af selve skanningen.

Forskning, nye muligheder og nysgerrige besøg

Enkelte steder vil den øgede præcision være en markant fordel i sygehusets behandling af patienterne. Det kan fx være i skanninger af øregange, skanninger af børn eller i forbindelse med vurdering af patienter, der har fået indopereret en såkaldt stent i hjertets blodårer for at modvirke forsnævring.

Skannerens nye muligheder inspirerer også til forskning, der kan forklare, om nogle etablerede undersøgelser kan erstattes, om man kan skrue endnu mere ned for stråling og kontraststof uden at påvirke kvaliteten, og om man fx kan finde nye typer af kontraststof, der er endnu bedre.

Da skanneren indtil videre er et særsyn, forventer afdelingen flere faglige besøg fra ind- og udland – i en situation, hvor afdelingens faglige anseelse i fx radiografkredse allerede er høj.

Flytning og klargøring

Skanneren ankom i efteråret, og er nu møjsommeligt kommet på plads på anden sal ved siden af de øvrige CT-skannere. Der var målt nøjagtigt op, men der var så lidt plads på gange og døråbninger, at indpakningsplastikken endte med et par slidmærker. Rummet var forinden gjort klar, og væggene er blevet forstærkede med mere bly.

En del af teamet involveret i klargøring af den nye skanner
På billedet ses to af sygehusets hjertelæger foran kolleger fra Røntgen, Skanning og Nuklearmedicin. De er alle involveret i at mulighederne i skanneren i baggrunden udforskes.

Fakta: Sygehusets opdaterede skannere

Den nye CT-skanner med ekstra muligheder supplerer to andre nyere CT-skannere i afsnittet. Hertil kommer en ny CT skanner på matriklen i Grindsted, en skanner i Akutmodtagelsen samt tre PET/CT-skannere, der er placeret i sygehusets Nuklearmedicinske afsnit.

Den nye type skanner, som Siemens har udviklet, blev først godkendt til klinisk praksis midt i 2021, og det er kun få hospitaler på verdensplan, der er udvalgt til tage den i brug. Den eneste anden skanner i brug i Danmark står på Herlev og Gentofte Hospital.

De store og dyre skannere holder typisk i 8 år, så der må løbende investeres i udskiftning.

APPFWU02V