Skip til primært indhold

Ekstra tryghed i kommende sygeplejerskers træning og læring i klinikken

Fra begyndelsen af februar har 20 sygeplejestuderende været med i en afprøvning, der skal forberede dem bedre til et langt og bæredygtig liv som sygeplejerske. Bag forsøget står UC SYD og Esbjerg Sygehus – Syddansk Universitetshospital

På UC SYD kan man blandt andet uddanne sig til sygeplejerske, og for ca. 20 studerende i slutningen af studiet er tiden i klinikken intensiveret gennem et forsøg med deres praktik.

To sygeplejersker, der taler sammen

- Det gør vi fordi de studerende gerne må komme i kontakt med den sygeplejerfaglige praksis så tidligt som muligt i deres uddannelsesforløb. Vi véd, at mere end 90 % af de studerende vælger uddannelsen, fordi de gerne vil gøre en forskel, og det betyder at de gerne må møde professionen så hurtig som muligt, siger Christina Lodberg Honoré, Institutchef for institut for sundhed på UC SYD.

Den anden part i samarbejdet er Esbjerg Sygehus – Syddansk Universitetshospital. Her har man længe spillet en aktiv rolle i uddannelsen af fremtidens sygeplejersker for at udvikle, kvalificere og skabe forskningsunderstøttet læring.

De 20 sygeplejerske-studerende, som er med i den nye forsøgsordning, tilknyttes en fast afdeling med patienter, som de gennem pilotprojektfasen vender tilbage til. Denne ’stamafdeling’ skal fungere som træningssted. Studerende uden for forsøget vil opleve at skulle sige farvel til deres rammer i praktikken fra 6. semester, og skal derfor opbygge nye relationer og ny tryghed, når de har praktik i 7. semester. Sådan er det ikke for de studerende på stamafdelinger. De kan i stedet bygge videre på den tætte kontakt til deres stamafdeling på 7. semester, hvor de bliver set som en kollega, og derfor ventes at kunne vokse endnu mere fagligt hjulpet af vejledere, der kender dem godt.

Ud over trygheden gennem en stærkere forankring i klinikken, er der også sat ind med flere elementer, der rummer både tværgående refleksion i grupper, tværfaglig simulation med de medicinstuderende og undervisning i compassion. Undervisningen skal give den enkelte kompetencer i at anvende compassion som et fælles værktøj til at skabe tryghed og øge trivslen for den enkelte medarbejder og studerende, men også til at sikre den læring som foregår i organisationen.

- Vi håber, at vores forsøgsordning med stamafdelingerne kan koble teori og praksis tættere sammen for der studerende og dermed skabe nye formater for fremtidens uddannelse. Deres skift imellem teori og klinik, tror vi på, bidrager til at vores studerende måske bliver nogle stærkere praktikere, når de står og skal påbegynde deres arbejdsliv, siger Christina.

UC SYD tilbyder hvert år 140 pladser på uddannelsen til sygeplejerske I Esbjerg og 105 pladser i Aabenraa, hertil kommer 35 pladser på net-uddannelse. Forsøget omfatter i første omgang uddannelsen i Esbjerg.
Forsøgsordningen etableres af en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og ledere fra UC SYD og Esbjerg Sygehus, samt Sygehus Sønderjylland som sparringspartner.

FAKTA: Målene for de sygeplejerske-studerende på stamafdelingen er:

  • At styrke de faglige, personlige og sociale kompetencer, som de træner og tilegner sig i det velkendte og trygge læringsmiljø.
  • At give dem et tilhørsforhold og skabe sociale relationer i deres stamafdeling, som bidrager til social og psykologisk tryghed.
  • At give dem mulighed for at udvikle de samme kliniske færdigheder uanset specialet på den afdeling, de tilknyttes. Målet er altså ikke at gøre dem til specialister i stamafdelingens speciale.
APPFWU02V