Skip til primært indhold

For læger

Læs mere herunder

SKS-nummer: 5501 219

Lokationsnummer: 5790000207640

Afdelingsledelse: Cheflæge Sofie Bünemann Dalsgaard 

Behandlingsspektrum: Arbejds- og miljømedicinsk undersøgelse

Henvisning til afdelingen kan ske med nedenstående formål:

 • vurdering af, hvorvidt symptomer eller en sygdom skyldes arbejds- eller miljømæssige påvirkninger.
 • vurdering af og rådgivning om gravides arbejdsmiljø.
 • deltagelse på afdelingens stresshåndteringsforløb.
 • vejledning om arbejdsfastholdelse ved arbejdsrelateret sygdom og/eller belastende arbejdsmiljø.

Henvisningen

For at kunne foretage en målrettet visitation skal henvisningen indeholde oplysninger om:

 • formålet med undersøgelsen i henhold til ovenstående punkter.
 • kort sygehistorie inkl. tentativ diagnose, hidtidig undersøgelse og behandling.
 • eventuel somatisk eller psykisk komorbiditet.
 • påvirkning(er) som mistænkes at være årsag til symptomer eller sygdom.
 • aktuel arbejdsstatus og erhverv, herunder startdato for eventuel sygemelding.
 • arbejdsskadeanmeldelse.
 • tolkebehov inkl. sprog.

Kerneopgaven for Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling er forebyggelse af arbejds- og miljømedicinske sygdomme, hvorfor der ved visitationen lægges vægt på at indkalde patienter med en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet, eller hvor der foreligger en konkret, aktuel miljøpåvirkning.

 

Ventetid
Vi bestræber os på ikke at have ventetid og at se gravide og kræftpatienter inden for en uge. For øvrige patienter kan normalt forventes en ventetid på 2-4 uger.

Den opdaterede ventetid kan altid findes på dette link https://www.esundhed.dk/Emner/Patienter-og-sygehuse/MitSygehusvalg

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling besvarer gerne telefoniske henvendelser fra læger vedrørende henvisninger og konkrete arbejdsmiljøspørgsmål på telefon 7918 3565.

 

APPFWU01V