Skip til primært indhold

For virksomheder

Læs mere herunder

Henvisning til afdelingen kan ske med nedenstående formål:

  • vurdering af, hvorvidt symptomer eller en sygdom skyldes aktuelle arbejdsmæssige påvirkninger.
  • vurdering af og rådgivning om gravides arbejdsmiljø.
  • vejledning om arbejdsfastholdelse ved arbejdsrelateret sygdom og/eller belastende arbejdsmiljø.

Henvisningen

For at kunne foretage en målrettet visitation skal henvisningen indeholde oplysninger om:

  • formålet med undersøgelsen i henhold til ovenstående punkter.
  • kort sygehistorie inkl. tentativ diagnose, hidtidig undersøgelse og behandling.
  • eventuel somatisk eller psykisk komorbiditet.
  • påvirkning(er) som mistænkes at være årsag til symptomer eller sygdom.
  • aktuel arbejdsstatus og erhverv, herunder startdato for eventuel sygemelding.
  • arbejdsskadeanmeldelse.
  • tolkebehov inkl. sprog.

Kerneopgaven for Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling er forebyggelse af arbejds- og miljømedicinske sygdomme, hvorfor der ved visitationen lægges vægt på at indkalde patienter med en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet, eller hvor der foreligger en konkret, aktuel miljøpåvirkning.

Hent Henvisningsblanket til virksomheder på linket her.

OBS: Hvis det er arbejdsmiljøorganisationen som henviser, skal henvisningen underskrives af både arbejdsmiljørepræsentant og ledelsesrepræsentant.

Vigtigt: Før du henviser

Før henvisningen skal formålet med udredningen være klar. Eksempler på henvisningsårsager kan være at få medarbejderen hurtigt tilbage fra en sygemelding, at få klarlagt årsagerne til en lidelse eller at få undersøgt om medarbejderen fortsat udsættes for skadelige arbejdsforhold, hvor det er relevant at sætte ind med forebyggende tiltag.

Kontakt altid afdelingen hvis der er tvivl om formålet med henvisningen, spørgsmål om udfyldelse af henvisningsblanket eller andet. Det er altid en god idé at informere medarbejderens egen praktiserende læge om henvisningen.

Ventetid
Vi bestræber os på ikke at have ventetid og at se gravide og kræftpatienter inden for en uge. For øvrige patienter kan normalt forventes en ventetid på 2-4 uger. Den opdaterede ventetid kan altid findes på dette link https://www.esundhed.dk/Emner/Patienter-og-sygehuse/MitSygehusvalg - søg på arbejdsmedicin.

 

 

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling besvarer gerne telefoniske henvendelser fra fagforeninger vedrørende henvisninger og konkrete arbejdsmiljøspørgsmål på telefon 7918 3565.

 

APPFWU01V