Skip til primært indhold

Lokalaftale for efteruddannelse (Region Syddanmark)

Efter to år med corona-restriktioner, er det nu igen muligt, at efteruddanne på sygehuse og i speciallægepraksis samt almen praksis. Læs mere.

I Region Syddanmark er der indgået en lokalaftale for efteruddannelse på sygehuse og i speciallægepraksis samt almen praksis. Læs på https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/administration/paragraf-2-og-samarbejdsaftaler/paragraf-2-aftaler/efteruddannelse-sygehuse/

Det har længe været vanskeligt at gennemføre efteruddannelsen grundet COVID-19. Det er dog vigtigt for Sydvestjysk Sygehus at præcisere, at vi på nuværende tidspunkt gerne tager imod besøgende fra praksis.

APPFWU01V