Skip til primært indhold

Forskningsenhed for Radiologi og Nuklearmedicin

Læs mere herunder

Forskningsenhedens kerneopgave er at udføre, implementere og konsolidere klinisk radiologisk og nuklearmedicinsk forskning på Esbjerg og Grindsted Sygehus, Syddansk Universitetshospital i tæt samarbejde med øvrige kliniske og parakliniske afdelinger og på tværs af specialer og patientforløb.

Forskningsenheden dækker specialerne radiologi og nuklearmedicin bredt, både hvad angår interesseemner, kompetencer og metodologi. Forskningen er tværfaglig og udnytter flere modaliteter, hvor især CT og MR spiller en stor rolle, ligesom mange af vores tværfaglige projekter omfatter nuklearmedicinske undersøgelser.

Fokusområder for forskning er:

Forskningen er organiseret under en række forskningsprofiler, såkaldte work packages (WP):

1. Neuroforskning (stroke, multipel sklerose, demens og hjernetumorer)

2. Photon counting CT

3. Kardiovaskulær billeddannelse og radiograffaglig forskning

4. Artificial intelligence (AI) og kvalitative studier

5. Nuklearmedicinsk teknik og bioanalytiske projekter

Rikke Beese Dalby

Forskningsleder, klinisk lektor, ph.d.
Konstitueret cheflæge, Røntgen, Skanning og Nuklearmedicinsk Afd.
Rikke.Beese.Dalby@rsyd.dk 
Telefon: 3062 80 65

Alle spørgsmål om forskning kan rettes til AC-medarbejder i forskningsgruppen, Louise Klok Ingvartsen via Louise.Klok.Ingvartsen@rsyd.dk eller telefon: 7918 5963

Rikke Beese Dalby

Forskningsleder, klinisk lektor, ph.d.
Konstitueret cheflæge, Røntgen, Skanning og Nuklearmedicinsk Afd.
Rikke.Beese.Dalby@rsyd.dk 
Telefon: 3062 80 65

Ronald Antulov

Ph.d. og forskningsansvarlig for den radiologiske del af afdelingen
Neurosektionsansvarlig overlæge, Røntgen, Skanning og Nuklearmedicinsk Afd.
Ronald.Antulov@rsyd.dk 

Martin Weber Kusk

Radiograf, master i medicinsk billeddiagnostik (MMB) og ph.d.
Røntgen, Skanning og Nuklearmedicinsk Afd.
Martin.Weber.Kusk@rsyd.dk 

Simon Lysdahlgaard

Radiograf, cand.scient.san.publ.
Røntgen, Skanning og Nuklearmedicinsk Afd.
Simon.Lysdahlgaard@rsyd.dk 

Thomas Q. Christensen

Hospitalsfysiker, cand.scient.
Røntgen, Skanning og Nuklearmedicinsk Afd.
Thomas.Quist.Christensen@rsyd.dk 

Louise Klok Ingvartsen

AC-medarbejder, cand.scient.san.publ.
Røntgen, Skanning og Nuklearmedicinsk Afd.
Louise.Klok.Ingvartsen@rsyd.dk 
Tlf.: 7918 5963

APPFWU01V