Skip til primært indhold

Forskningsenheden for Mave-, Tarm- og Leversygdomme

Læs mere herunder

Forskningsgruppen er tilknyttet de kliniske afdelinger for mave-, tarm- og leversygdomme på Esbjerg Sygehus. Forskningsgruppen forsker inden for både diagnostik, behandling samt vurdering af prognostiske faktorer for kroniske leverlidelser, inflammatorisk tarmsygdom samt kolorektal cancer.

Fokusområder for forskning er:

1. Leversygdomme

v/ forskningsleder og klinisk lektor Mette Munk Lauridsen

 • PROMETHEUS - Leversygdom ved svær overvægt. I forskningsprojektet undersøger vi:
  • Formålet med projektet er blandt andet at opdage nye metoder til tidlig non-invasiv opsporing af ikke-alkoholisk fedtleverbetændelse. Projektet har indtil nu resulteret i opdagelsen af en diagnostisk markør, TREM2, der kan opdage ikke-alkoholisk fedtleverbetændelse med stor nøjagtighed. Fremtidigt fokus er på udvikling af diagnostiske og prognostiske algoritmer til risikostratificering af patienter i risiko for overvægtsrelateret leversygdom.
   Projektet undersøger også sammenspillet mellem lever og fedtvæv og livskvalitet og hjertefunktion hos svært overvægtige personer.

   Læs mere om på:
   FLASH - Center for Leverforskning (sdu.dk)
   Syddansk Universitet ATLAS

 • Livercare
  • LiverCare er et nationalt multicenter studie, hvor formålet  er at undersøge effekten af en tidlig palliativ indsats til patienter med fremskreden levercirrose.

 • Mind The Liver
  • Formålet med MindTheLiver at sikre bedre diagnostisk af hepatisk encephalopati, som er en hjernepåvirkning der optræder hos næsten 50 % af patienter med levercirrose.

2. Inflammatorisk tarmsygdom

v/ klinisk professor Torben Knudsen

 • Udvikling af algoritmer for diagnostik og monitorering af inflammatorisk tarmsygdom, herunder anvendelsen af kunstig intelligens i forbindelse med kapselendoskopi
 • Udvikling og evaluering af kommunikationsværktøjer imellem patient og afdeling
 • Udvikling af markører for sygdomsaktivitet
 • Epidemiologiske studier vedr. vurdering af effekten af avancereret medicinsk behandling på sygdomsforløb samt vurdering af medicinforbruget hos ældre patienter med inflammatorisk tarmsygdom
 • Kolon kapsel kikkertundersøgelsens værdi i forbindelse med diagnostik af inflammatorisk tarmsygdom

3. Forbedring af patientforløb inden for tyk- og endetarmskræft

v/ klinisk lektor Rasmus Krøijer

 • Diagnostik af forstadier til og kræft i tyk-og endetarm
 • Betydningen og behandlingen af jernmangel hos patienterne med tyk- og endetarmskræft

Mette Munk Lauridsen

Forskningsleder, klinisk lektor, ph.d.
Mette.Enok.Munk.Lauridsen@rsyd.dk
Tlf. 7918 2316

Mette Munk Lauridsen

Forskningsleder, klinisk lektor, ph.d., afdelingslæge, Gastroenterologisk Afdeling
Tlf. 7918 2316
Mette.Enok.Munk.Lauridsen@rsyd.dk

Torben Knudsen

Klinisk professor, dr. med, ph.d.
Specialeansvarlig overlæge, Gastroenterologisk Afdeling
Koordinerende forskningsleder
Tlf. 2162 7219
Torben.Knudsen@rsyd.dk

Lea Ladegaard Grønkjær

Klinisk lektor, ph.d., cand.cur.
Gastroenterologisk Afdeling
Lea.Ladegaard.Gronkjaer@rsyd.dk

Michael Dam Jensen

Klinisk lektor, ph.d.
Gastroenterologisk Afdeling
Michael.Dam.Jensen@rsyd.dk

Rasmus Krøijer

Klinisk lektor, ph.d., Kirurgisk Afdeling
Tlf. 65415190
Rasmus.Kroeijer@rsyd.dk

Jacob Broder Brodersen

Ph.d., overlæge,
Gastroenterologisk Afdeling
Tlf. 7918 3140
Jacob.Broder.Brodersen@rsyd.dk

Magnus Ploug

Ph.d.-studerende, 1. Reservelæge
Kirurgisk Afdeling
Tlf. 65415190
Magnus.Ploug@rsyd.dk

Morten Lee Halling

Ph.d.-studerende, afdelingslæge, Gastroenterologisk Afdeling
Morten.Halling@rsyd.dk

Elise Jonasson Nielsen

Ph.d.-studerende, læge, Gastroenterologisk Afdeling
Elise.Jonasson.Nielsen@rsyd.dk  

Charlotte Wernberg

Gæsteforsker, læge, Gastroenterologisk Afdeling
Tlf. 7918 2248
Charlotte.Wilhelmina.Wernberg@rsyd.dk 

Kenneth Pedersen

Læge, Gastroenterologisk Afdeling
Kenneth.Bo.Pedersen@rsyd.dk

Lene Nyholm Nielsen

Uddannelsesansvarlig overlæg, gæsteforsker, Gastroenterologisk Afdeling
Lene.Nyholm@rsyd.dk 

Karina Holm Friis

Læge, gæsteforsker, Gastroenterologisk Afdeling
Karina.Holm.Friis@rsyd.dk 

Andrea Karen Floyd

Overlæge, gæsteforsker, Gastroenterologisk Afdeling
Andrea.Karen.Floyd@rsyd.dk 

APPFWU02V