Skip til primært indhold

Kardiologisk Forskningsenhed

Læs mere herunder

Hjertemedicinsk (Kardiologisk) Afdeling varetager undersøgelse, behandling, genoptræning og kontrol af en række forskellige sygdomme i hjertet. Forskningen indgår som en integreret del af afdelingens kliniske funktioner og varetages i samarbejde med Kardiologisk Forskningsenhed.

Fokusområder for forskning er:

1. Åreforkalkning

 • 1.1 Risiko for tilbagevendende symptomer ved stabil angina: Association til hjerte-CT/FFRCT.
 • 1.2 Prognose ved stabil angina: Kan død og myokardieinfarkt forudsiges ved FFRCT.
 • 1.3 Koronar plaque morfologi hos asymptomatiske patienter med nydiagnosticeret type-2 diabetes mellitus.
 • 1.4 Photons og Stents: 1) Validering af Photon-hjerte-CT-scanning hos patienter med koronare stents; 2) Photon-hjerte-CT-scanning versus CZT-SPECT MPI som 1-line test ved recidiv stabil angina hos stentede patienter. Head-to-head sammenligning.
 • 1.5 FlowDirect: Skånsom udredning ved mistænkt iskæmisk hjertesygdom ved hjælp af Hjerte-CT og flow-måling i AI-rekonstruerede og 3D-printede koronarkar.
 • 1.6 FLOW-PROMOTE: Intensiv lipidsænkende behandling hos patienter med verificeret koronarsygdom ved hjerte-CT: Modulerende effekter på koronare plaques, koronar fysiologi (FFRCT), perikoronart fedtvæv, inflammation og fibrinstruktur

2. Atrieflimren

 • 2.1 Koagulationsmarkører hos patienter med atrieflimren og som behandles med DOAKs.
 • 2.2 Oral antikoagulansbehandling til forebyggelse af apopleksi hos patienter med postoperativ atrieflimren efter ikke-kardiale operationer – ASPIRE-AF.

3. Strukturel hjertesygdom

 • 3.1 Atrial Natriuretisk peptid (ANP) ved kronisk nyresygdom.
 • 3.2 Hjerte MR til vurdering af myokardiel inflammation/ødem ved aktiv arteritis. 

Filosofi

At bidrage med innovativ forskning der kan omsættes til klinisk praksis.

Mission

 • At skabe forskningsresultater der kan implementeres til gavn for patienterne.
 • At udforske dybdegående basale aspekter inden for forskningsområdet.
 • At manifestere kardiologisk forskningsenhed som en innovativ, professionel og pålidelig samarbejdspartner på lokalt, nationalt og internationalt niveau.

Vision

 • At turde betræde nye stier, være ”first-mover” og sætte dagsorden for nye forskningsinitiativer.
 • At være opsøgende i forhold til initiering af projekter med henblik på udforskning af grundlæggende patofysiologiske mekanismer inden for nævnte forskningsområder, inkl. studier af samspil mellem morfologiske, fysiologiske og biokemiske aspekter.
 • At anvende højteknologiske, moderne forskningsmodaliteter med henblik på facilitering af banebrydende high-impact projekter.
 • At skabe korte veje for implementering af forskningsresultater i klinisk praksis.

Mål

 • At fremme forskningen inden for områderne: atrieflimren, strukturel hjertesygdom og åreforkalkning.

Niels Peter Rønnow Sand

Forskningsleder, klinisk professor, ph.d.
Overlæge, Kardiologisk Afd.
Tlf.: 7918 3525
Niels.Peter.Ronnow.Sand@rsyd.dk 
Forskningsområde: Åreforkalkning 

Axel Brandes

Klinisk professor, dr. med.
Ledende overlæge, Hjertesygdomme
Tlf.: 7918 4491
Axel.Brandes2@rsyd.dk  
Forskningsområde: Atrieflimren, strokeprofylakse

Christina Stolzenburg Oxlund

Klinisk lektor, ph.d.
Overlæge, Kardiologisk Afd.
Christina.Stolzenburg.Oxlund@rsyd.dk 
Forskningsområde: Strukturel hjertesygdom

Monija Mrgan Hansen

Ph.d., afdelingslæge
Monija.Mrgan1@rsyd.dk 

Kristian Tækker Madsen

Ph.d.-studerende, reservelæge
Kristian.Taekker.Madsen2@rsyd.dk 

Søren Thorup Scheuer

Præ ph.d.-studerende, reservelæge

Allan Rohold

Gæsteforsker, cheflæge

Kristian Korsgaard Thomsen

Gæsteforsker, overlæge

Majed Husain

Gæsteforsker, overlæge

Lone Deibjerg

Gæsteforsker, overlæge

 

Niels Peter Rønnow Sand

Forskningsleder, klinisk professor, ph.d.
Overlæge, Kardiologisk Afd.
Niels.Peter.Ronnow.Sand@rsyd.dk  
Tlf: 79183525

APPFWU01V