Skip til primært indhold

Radiologi og Nuklearmedicin

Læs mere herunder

Forskningsenhedens kerneopgave er at udføre, implementere og konsolidere klinisk radiologisk og nuklearmedicinsk forskning ved Esbjerg Sygehus i tæt samarbejde med øvrige kliniske og parakliniske afdelinger og på tværs af specialer og patientforløb.

Radiologisk og Nuklearmedicinsk Afd.

Afdelingen har med sin centrale placering i hospitalsstrukturen og patientforløbene et unikt udgangspunkt for studier med billeddiagnostisk fokus, ikke mindst fordi de radiologiske og nuklearmedicinske specialer er fusioneret.

Med begge specialers lægelige og ikke-lægelige personale samlet under samme afdelingsledelse og forskningsenhed kan vi tilbyde hele paletten ved ét fremmøde. Det kan både øge patienttilfredsheden og fremme den praktiske gennemførlighed, fordi man ikke nødvendigvis skal fremmøde flere forskellige dage, som det ellers ofte er tilfældet.

Forskningen

Forskningsenhedens kerneopgave er at udføre, implementere og konsolidere klinisk radiologisk og nuklearmedicinsk forskning ved Syddansk Universitetshospital i tæt samarbejde med øvrige kliniske og parakliniske afdelinger og på tværs af specialer og patientforløb. Forskningsenheden dækker specialerne radiologi og nuklearmedicin bredt, både hvad angår interesseemner, kompetencer og metodologi.

Overordnet er der især fokus på komparativ billeddiagnostik, rationelle patientforløb og den tilgrundliggende evidens for umiddelbart beslægtede undersøgelsesmodaliteter.

Fokusområder for forskning er:

1. Klinisk nuklearmedicin

  • Klinisk anvendelse af nuklearmedicinske metoder med fokus på rationel brug og optimerede patientforløb
  • Anvendelse af PET/CT ved uafklaret infektion og diagnostik af akut lungeemboli

2. Neuroimaging

v/ specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor, neuroradiolog, ph.d. Ronald Antulov

  • Optimering og udvikling af MR-undersøgelser ved multipel sklerose
  • Diagnostik af blodpropper i hjernen ved akut opstået svimmelhed

3. CT-/radiografisk teknik

v/ specialkonsulent, MMB, radiograf, ph.d.-studerende Martin Weber Kusk

  • Optimering af eksisterende CT-teknologier og anvendelsesområder for nye og kommende teknologier med særligt fokus på diagnostisk sikkerhed, billedkvalitet samt reduktion af stråledosis i effektive og skånsomme patientforløb
  • Optimering af parameterindstillinger, procedurer og apparatur med henblik på bedst mulig billedkvalitet med lavest mulig stråledosis og ressourceforbrug

4. Kunstig intelligens

v/ forskningsradiograf Simon Lysdahlgaard

  • Undersøgelse af kunstig intelligens som beslutningsstøtte for radiografer

5. Nuklearmedicinsk teknik

v/ fysiker Thomas Quist Christensen

  • Optimering, risikovurdering og kvalitetssikring af medicoteknisk udstyrs performance

Rikke Beese Dalby

Forskningsleder, klinisk lektor, ph.d.
Cheflæge, Røntgen, Skanning og Nuklearmedicinsk Afd.
Rikke.Beese.Dalby@rsyd.dk 

Ronald Antulov

Klinisk lektor, specialeansvarlig overlæge

Rikke Beese Dalby

Gæsteforsker, overlæge

Martin Weber Kusk

Specialkonsulent, MMB, radiograf, ph.d.-studerende

Simon Lysdahlgaard

Forskningsradiograf

Bashar Nasri Wadeea Ajamaya

Gæsteforsker, læge

Mohammed Mahmood Omairi

Gæsteforsker, læge

Mustafa Almajidi

Gæsteforsker, læge

Louise Klok Ingvartsen

AC-medarbejder, Cand.Scient.San.Publ.

APPFWU02V