Skip til primært indhold

Første tværfaglige sommerskole vel overstået

Der er tradition for flere dages såkaldt sommerskole på Esbjerg Sygehus, og sygehuset fik også et ordentligt pift af ungdom ved dette års skole i august, der både inkluderede medicinstuderende og sygeplejerske-studerende, og havde fokus på det tværfaglige

I alt havde 25 helt nyoptagne studerende meldt sig til tre dages oplevelser i uge 33 med deres fremtidige fag inden studiet til henholdsvis sygeplejerske og læge startede.

Det blev en uge fuld af engagement, hvor de tværfaglige hold blandt andet besøgte Akutmodtagelsen, mærkede varmen i en traumestue og prøvede at spille nogle af rollerne i det tværfaglige team, når man tager imod en person, der er kommet alvorligt til skade – i dette tilfælde dog en frivillig fra holdet. De studerende prøvede også løse en opgave, hvor de skulle udpege de remedier man ville bruge i forskellige faser af traumebehandling, ligesom de prøvede at lægge gips på hinanden.

Den oprindelige tanke med sommerskolen er, at relevante studerende i starten af studiet får en smagsprøve på virkeligheden i en kittel eller uniform – og det er der ikke ændret på:

- Vi fortsætter og udvider sommerskolen, fordi vi gang på gang får gode tilbagemeldinger og oplever, at det giver de studerende noget af relatere deres undervisning til. Vi har nogle fantastiske rollemodeller, både hvad angår det faglige, og det kollegiale, hvor det handler om at lykkes sammen, siger sygeplejefaglig direktør Charlotte Mose Hansen.

Selv om skolen er stor og man starter som et hold, prøvede hver enkelt studerende også til at opleve at være eneste eller en af få studerende der følger en rollemodel, der har gennemført samme uddannelse. Det betyder samtidig også, at ingen af de studerendes oplevelser er identiske, og der er en stor lyst til få mest muligt med hjem.

- Når jeg ser evalueringerne er det tydeligt, at tiden i klinik også i år har gjort stort indtryk på mange, og at de giver udtryk for, at de oplevede et sygehus med imødekommende medarbejdere, der har respekt for hinanden, siger Charlotte Mose Hansen. – Det, der gør mig allermest glad, er de mange, der har givet udtryk for at de gerne vil komme igen, og de skal vide at vi også håber på et gensyn enten i studietiden eller senere i deres arbejdsliv.

Aktiviteterne i større hold var dels oplæg, der inddrog sygeplejerskestuderende, medicinstuderende og patienter, og dels færdigheds –og simulationstræning. Her skulle de både skulle lave individuelle opgaver, og løse fælles opgaver som fx basal genoplivning samt løse en basal patientcase i simulationstræning med hjælp fra læger, sygeplejersker og nuværende studerende.

De studerende var fra henholdsvis sygeplejerske-uddannelsen på UC SYD i Esbjerg, og medicinstuderende på SDU, der senere har plads på kandidatuddannelsen i Esbjerg.

APPFWU01V