Skip til primært indhold

Nyt tilbud giver førstegangsfødende en rolig og tryg start på familielivet

Fra årsskiftet har man kunne opleve jordemødre fra Esbjerg Sygehus køre og cykle rundt i bybilledet. Jordemødrene er netop begyndt at besøge nybagte familier i hjemmet, som en del af et nyt tilbud til førstegangsfødende finansieret af finanslovsmidler.

’Det er et mega godt tilbud. Vi følte os trygge ved at tage hjem kort efter fødslen, fordi vi vidste, at vi fik besøg af en jordemoder dagen efter,’ fortæller nybagte mor Nanna Christensen, mens hun smiler og kigger på sin lille datter Alberte.

I Finansloven 2022 er der afsat 475 mio. kr. til regionerne over de næste tre år til at styrke nærvær og tryghed før, under og efter fødslen. Det betyder, at førstegangsfødende fremadrettet får nogle nye tilbud, som f.eks. muligheden for to overnatninger på sygehuset i forbindelse med fødslen eller besøg af en jordemoder i hjemmet efter fødslen.

’Det betød meget for os, at vi ikke skulle ud af døren på et bestemt tidspunkt i forbindelse med hælprøve og hørescreening. Jordemoderen ringede blot på dagen og spurgte til, hvornår det ville passe os, at hun kom på besøg. Hun var super fleksibel, og det betød meget, at vi kunne passe det ind i forhold til vores datters rytme,’ fortæller Nanna Christensen.

 

Jordemødrene står klar

Jordemødrene på Esbjerg Sygehus har været klar til at løfte tilbuddet siden 1. januar, fortæller Katharina Elmsted MacArtney, jordemoder og implementeringskonsulent på Fødeafdelingen på Esbjerg Sygehus.

’Tasken er pakket, og bilen står klar, så jordemødrene kan køre ud. Jeg synes, at det er rigtig godt, at førstegangsfødende får lov til selv at vælge, hvilket tilbud, der passer til dem. Det er nogle gode tilbud, der styrker forældrenes empowerment og oplevelse af at kunne komme godt i gang med forældreskabet såvel hjemme som på sygehuset,’ fortæller Katharina Elmsted MacArtney.

Tidligere har førstegangsfødende med ukomplicerede forløb gået hjem inden for 24 timer efter fødslen, men med det nye tilbud er det muligt at have en til to overnatninger på sygehuset eller få besøg af en jordemoder derhjemme. 

’Det er godt, at der er også kommer nogle tilbud de fødende, som har et ukompliceret forløb. For selvom alt er forløbet efter bogen, kan der stadig godt være spørgsmål eller usikkerhed f.eks. omkring amning. Derfor er det rigtig godt, at vi kan støtte forældrene og hjælpe dem godt på vej,’ fortæller Katharina Elmsted MacArtney.

Det billede kan Albertes far Alexander Junker godt genkende:

’Vi synes egentligt ikke, at vi havde så mange spørgsmål. Men da jordemoderen kom hjem til os, føltes det trygt og nemt at få stillet alle de spørgsmål, som vi så alligevel havde.’

 

Nyt tilbud kan forebygge genindlæggelser og dårlig udvikling

Birgitte Hovedskou Petersen er vicechefjordemoder på Fødeafdelingen på Esbjerg Sygehus, og ifølge hende kan det nye tilbud være med til at forebygge genindlæggelser og dårlig udvikling.

’Der sker mange ting i de første døgn, når man har fået et barn. Mælken løber til og mange vil begynde og amme. I denne fase er er det vigtigt at komme godt fra start, så moderen ikke får brystbetændelse og barnet får mad nok. Vi regner med, at vi kan fange en dårlig udvikling i opløbet og undgå indlæggelse, når vi følger familierne på denne måde i de første døgn,’ fortæller Birgitte Hovedskou Petersen.

Karina Tobiasen er udekørende jordemoder på Fødeafdelingen på Esbjerg Sygehus, og hun er enig med Birgitte Hovedskou Petersen:

’Jeg oplever, at der er en anden ro, når jeg besøger forældrene og den nyfødte i deres eget hjem. Forældrene tør åbne mere op og fortælle, om de udfordringer de står over for, og hvad de føler. Det giver mig bedre forudsætninger for at kunne hjælpe dem godt på vej og støtte dem i forældreskabet - og i sidste ende forebygge en dårlig udvikling.’

Fakta:

I Finansloven 2022 er der afsat 475 mio. kr. til regionerne over de næste tre år til at styrke nærvær og tryghed før, under og efter fødslen. Aftalen hedder ’En god start på livet’ og indeholder bl.a. disse tre muligheder for førstegangsfødende:

  • Blive i 48 timer på barselsafsnittet sammen med dit barn og partner.
  • Udskrivelse 4-6 timer efter fødslen med to hjemmebesøg af en jordemoder. På første besøg er der fokus på, hvordan familien og barnet trives. På andet besøg (48-74 timer efter fødslen) er fokus på barnets trivsel, hælblodprøvetagning, efterfødselssamtale og hørescreening.
  • Udskrivelse efter en enkelt nat på sygehuset med ét hjemmebesøg af en jordemoder. På besøget (48-74 timer efter fødslen) vil der være fokus på barnets trivsel, hælblodprøvetagning, efterfødselssamtale og hørescreening.

OBS: Valmulighederne er et tilbud, når fødslen er forløbet ukompliceret. Ved komplikationer tilbyder sygehuset altid barselsophold indtil mor og barn er klar til udskrivelse.

APPFWU01V