Skip til primært indhold

Bioanalytiker

Interesseret i at løse gåder på celleniveau?

Bioanalytikerne arbejder med analyse af biologisk materiale udtaget fra mennesker med henblik på at stille en diagnose. Analyserne kan for eksempel være på blod for at bestemme infektionstal eller hvilken type blod, der kan gives til blodtransfusion, vævs – og celleprøver for at finde ud af om der er tegn på livmoderhalskræft eller prøver for at finde ud af om patienten har en Salmonella infektion. Bioanalytikeren arbejder også på hospitalsafdelinger med skanninger. Dvs. der arbejdes med avanceret sundhedsteknologi. Bioanalytikerens arbejde er en vigtig brik for at lægerne kan stille en korrekt diagnose. Bioanalytikeren arbejder på afdelinger med patient kontakt og på afdelinger uden patientkontakt. Bioanalytikere ansættes også inden for forskning, medicinalindustrien og hos praktiserende læger.

Bioanalytikeruddannelsen er en mellemlang videre gående professions uddannelse på 3½ år inddelt i 7 semestre. Der veksles mellem teoretisk uddannelse på UCSYD og klinisk undervisning (praktik) bl.a. på Esbjerg og Grindsted Sygehus. Esbjerg og Grindsted Sygehus modtager 14 studerende fra hvert hold med optagelse på UCSYD pr. 1. september. Der er garanti for at få en praktikplads på følgende laboratoriemedicinske specialer:

  • Klinisk Biokemi
  • Klinisk Immunologi
  • Klinisk Mikrobiologi
  • Klinisk Molekylærbiologi
  • Patologisk Anatomi
  • Nuklearmedicin.

I løbet af uddannelsen er der mulighed for at komme i praktik på 3 af specialerne. Der er også mulighed for at tage praktikken eller dele af praktikken på 5., 6. og 7.semester i udlandet.

På UCSYD undervises der bl.a. i teorien bag analyserne og undersøgelserne (kemi, fysik og matematik), sygdomslære, sundhedsteknologi, innovation, kommunikation, etik og meget andet. Uddannelsen afsluttes med et professionsbachelorprojekt, hvor den praktiske del foregår på et sygehuslaboratorie i samarbejde med UCSYD. Efter endt uddannelse får man autorisation og retten til betegnelsen professionsbachelor i Bioanalytisk Diagnostik.

Læs mere om uddannelsen på www.UCSYD.dk

Merete Primdahl

Uddannelseskoordinator og klinisk bioanalytikerunderviser


7918 2438
APPFWU01V