Skip til primært indhold

Fysioterapeut

Fysioterapi er at fremme livskvalitet og evnen til at bevæge sig.

Fysioterapi er at fremme livskvalitet og evnen til at bevæge sig.

På denne side finder du information om fysioterapeut-studerendes kliniske uddannelse. Læser du til fysioterapeut på UC SYD, kan din kliniske undervisning finde sted i Fysio- og Ergoterapien på Esbjerg og Grindsted Sygehus. Den kan også foregå på Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme på Grindsted Sygehus.

Esbjerg og Grindsted Sygehus modtager ca. 90 fysioterapeut-studerende om året fra UC SYD. De kliniske uddannelsesperioder er henholdsvis 3 dage, 2 uger, 8 uger, 7 uger og 10 uger afhængigt af, hvor langt man er i uddannelsen.

De fysioterapeut-studerendes kliniske undervisningsperiode foregår med base i Fysio- og Ergoterapien, men hvor man også kommer ud på stort set alle sengeafdelinger på sygehuset og behandler/genoptræner indlagte patienter. Man har også ambulante patienter i sin kliniske undervisningsperiode, hvis de indgår som en del af patientgrundlaget på det enkelte praktiksted. Således er der mulighed for at følge patienter med vidt forskellige diagnoser og i alle aldre fra for tidligt fødte børn til svage, ældre og måske døende patienter.

Den kliniske uddannelse indeholder bl.a.:

  • Arbejde med patienter
  • Refleksionsopgaver og andre obligatoriske opgaver (både skriftligt og mundtligt)
  • Klinisk undervisning
  • Vejledningssamtaler

Der er mødepligt i praktikken, og det forventes at man ikke har planlagt andre aktiviteter (som f.eks. fritidsarbejde el. lign.) inden for normal arbejdstid.

Esbjerg Sygehus

Fysioterapeuter og Kliniske Undervisere

Rasmus Korsgaard Sørensen
Mail: rasmus.soerensen@rsyd.dk 
Telefon: 7918 3075

Peter Lambertsen
Mail: peter.kjaer.lambertsen@rsyd.dk 
Telefon: 7918 3083

Grindsted Sygehus

Fysioterapeut og Klinisk Underviser

Katja B. Madsen
Mail: katja.brun.madsen@rsyd.dk 
Telefon: 7918 9681

Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme Grindsted Sygehus

Fysioterapeut og Klinisk Underviser

Mathias M. Klausen
Mail: mathias.meldgaard.klausen@rsyd.dk 
Telefon: 7918 9400

APPFWU01V