Skip til primært indhold

Jordemoder

Graviditet, fødsel og barsel er nøgleord for en Jordemoder. Læs mere her.

Afdelingen Fødsler på Esbjerg og Grindsted Sygehus betjener ca. 18-1900 fødsler årligt, dertil kommer ca. 16.000 graviditetsundersøgelser i jordemoderkonsultation og ambulatorier. I tilknytning til Fødsler ligger afdelingen Indlagte Gravide, hvor gravide med behandlingskrævende komplikationer indlægges, samt en barselklinik, hvor den nybagte familie kan henvende sig ambulant og få hjælp til eksempelvis barselpleje og amning. Afdelingen Fødsler på Sydvestjysk Sygehus modtager årligt 18-24 jordemoderstuderende fra uddannelsen på UC Syd i Esbjerg.

De studerende kommer hos os 3 gange i løbet af deres uddannelse på følgende semestre

 • 2. semester: I 21 uger med fokus på ukompliceret graviditet, fødsel og barsel
 • 4. semester: I 21 uger med fokus på kompliceret graviditet, fødsel og barsel
 • 6. semester: I 21 uger med fokus på at egen handlekompetence og tværfagligt samarbejde omkring ukomplicerede og komplicerede graviditeter og fødsler

De jordemoderstuderendes praktik foregår på følgende afdelinger

 • Fødsler og Barselsklinik
 • Jordemoderkonsultation
 • Nyfødte og Familie, inklusiv neonatal afsnit
 • Indlagte Gravide og Graviditet Ambulatorium
 • Kvindesygdomme Ambulatorium

Den kliniske uddannelse indeholder

 • Arbejde med gravide, fødende, barselskvinder, nyfødte børn og deres familier
 • Refleksionsopgaver og andre obligatoriske opgaver
 • Klinisk undervisning
 • Vejledningssamtaler

Der må påregnes en ugentlig workload på ca. 42 timer, heraf 30 timer med patientkontakt i form af dag-, aften-, nat-, døgn- og weekendarbejde.

Fødeafdelingens kliniske uddannelsesansvarlige jordemødre

Dorthe Svane
Dorthe.svane@rsyd.dk  
Telefon: 7918 3736

Stine Rosendahl Nordestgaard
Stine.Rosendahl.Nordestgaard@rsyd.dk
Telefon: 7918 3475

APPFWU01V