Skip til primært indhold

Klinisk diætist

Vil du arbejde i sundhedsvæsenet som diætist? Se mere her.

Du kan uddanne dig til Klinisk diætist ved at læse til Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed og så komme på den rette specialelinje, klinisk diætetik.

Esbjerg og Grindsted Sygehus modtager hun studerende fra UCsyd i Haderslev. I studieforløbet indgår der 2 x 9 ugers klinisk undervisning på et relevant og godkendt praktiksted.

På Esbjerg og Grindsted Sygehus følger du diætister i Esbjerg eller Grindsted, hvor der findes alle diætetiske specialer. Den kliniske vejleder følger dig igennem din udvikling og den diætist du følges med i 14 dages perioder sikrer, at du kommer igennem de kerneydelser som en diætist varetager på et sygehus.

Hvad laver en klinisk diætist?

Som den eneste faggruppe i Danmark har kliniske diætister en dybdegående viden om sammenhængen mellem mad, sundhed og sygdom.

På uddannelsen studerer du forholdet mellem kost og sygdom. Rigtig kost kan bruges til at behandle mange sygdomme f.eks sukkersyge, hjertesygdomme, mave-tarm sygdomme og undgå vægttab under sygdom. Du lærer hvordan kost og sundhed hænger sammen.

Patienterne bliver henvist fra en læge, enten til et ambulant eller indlagt forløb, med et specifikt diætetisk problem.

I mødet med patienten, starter vi ofte med en kostanmeldelse for at finde ud af hvad patienten spiser for herefter at skræddersy en individuel vejledning der er tilpasset den enkelte patients behov.

Diætisten arbejder på tværs af flere faggrupper og indgår som en naturlig del i undervisningen af bl.a. sygeplejerskestuderende og SOSU elever under deres praktik på sygehusene.

Som færdiguddannet klinisk diætist kan du arbejde bland andet arbejde i sundhedsvæsenet inden for behandling og vejledning, i patientforeninger eller i det kommunale regi. Andre som selvstændige kliniske diætister.

Kontakt

Tina Falk Egdalen
Tina.Falk.Egdalen@rsyd.dk 
Tlf.: 7918 2534
Klinisk diætist

APPFWU01V