Skip til primært indhold

Sundhedsadministrativ koordinator

Nysgerrig på uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator? Se mere her.

Fra lægesekretær til sundhedsadministrativ koordinator

Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator har erstattet det vi tidligere kendte som lægesekretær. I dag skal du ikke være lægens sekretær, men du skal kunne møde borgeren i øjenhøjde, løse bagvedliggende administrative opgaver og koordinere patientens forløb i sundhedsvæsenet. Dette skal du gøre i samarbejde med læger, sygeplejersker, sundhedsassistenter og andre tværfaglige samarbejdspartnere.

En sundhedsadministrativ koordinator spænder bredt, opgaverne er f.eks. journalbehandling, kontakt med borgere og patienter, databehandling samt administrative- og planlægningsmæssige opgaver.

Uddannelsen er en 2½ årig erhvervsakademiuddannelse der indeholder 2 praktikker af 10 og 20 ugers varighed. Du kan se mere omkring uddannelsen på www.ucsyd.dk  

Kontakt

Lene Bossen
Lene.bossen@rsyd.dk
Tlf.: 7918 3168
Ledende lægesekretær på Ortopædkirurgisk afdeling

Carina Betzer Eg
Carina.betzer.eg@rsyd.dk
Tlf.: 7918 2263
Ledende lægesekretær på Fælles akut modtagelse

APPFWU01V