Skip til primært indhold

Ph.d.-projekter

Læs mere om vores ph.d.-projekter

Projekt:

The AMETO database: A quality assessment

Vejledere:

 • Professor Else Marie Pinholt, Kæbekirurgi, IRS-Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital (hovedvejleder)

Projekt

Preoperative management of iron deficiency and anemia in colorectal cancer patients

Vejledere:

 • Klinisk professor, dr.med., ph.d. Torben Knudsen, koordinerende forskningsleder IRS-Esbjerg og Grindsted Sygehus, Syddansk Universitetshospital  (hovedvejleder)
 • Professor, dr. Med, Niels Qvist, Gastroenterology, OUH
 • Klinisk lektor Rasmus Krøijer, Forskningsenheden for Mave-, Tarm- og Leversygdomme, IRS-Esbjerg  Grindsted Sygehus, Syddansk Universitetshospital

Projekt:

Circadian melatonin and sleep quality in sedated vs. non-sedated critically ill patients

Vejledere:

 • Professor, ph.d., dr.med., Palle Toft, Anæstesiologisk afdeling, Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet (hovedvejleder)
 • Klinisk professor, dr.med., ph.d. Torben Knudsen, koordinerende forskningsleder IRS-Esbjerg og Grindsted Sygehus
 • Professor, dr.med., Poul Jennum, Dansk Center for Søvnmedicin, Rigshospitalet 

Projekt: 

The effect of bimaxillary orthognatic sugery on the Temporomandibular Joint

Vejledere:

 • Professor, ph.d. Else Marie Pinholt, Esbjerg Sygehus (hovedvejleder) 
 • Lektor Paolo Maria Cattaneo, Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Sektion for Ortodonti, Århus Tandlægeskole, Århus
 • Lektor, ph.d. Michael Skipper Andersen, Institut for Materialer og Produktion, Aalborg Universitet, Aalborg 

Projekt:

Incidence of stroke in type 2 diabetes patients with altered fibrinogen molecules

Vejledere:

 • Lægelig direktør, klinisk lektor, ph.d. Anna-Marie Bloch Münster, Enheden for Tromboseforskning, Klinisk Biokemisk Afsnit, Esbjerg Sygehus (hovedvejleder)
 • Professor, cand.scient., ph.d. Moniek de Maat, Enheden for Tromboseforskning, Klinisk Biokemisk Afsnit, Esbjerg Sygehus og Erasmus Medical Center, Rotterdam
 • Professor, cand.scient., ph.d. Else Marie Bladbjerg, Enheden for Tromboseforskning, Klinisk Biokemisk Afsnit, Esbjerg Sygehus

Projekt:

Individualized immunosuppression in kidney transplanted patients; 
1) Is intracellular tacrolimus the missing key? 2) Development of limited sampling strategies

Vejledere:

 • Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Troels K Bergmann, Klinisk Biokemi og Farmakologi, Syddansk Universitet, og Sygehus Apoteket, Esbjerg Sygehus (hovedvejleder)
 • Lektor, overlæge, ph.d. Helle Thiesson, Nyremedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital
 • Lektor, overlæge, ph.d. Jan Carstens, Nyremedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital   
 • Professor Kim Brøsen, Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
 • Analysekemiker, ph.d. Flemming Nielsen, Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
 • Senior lecturer, ph.d. Christine Staatz, The Pharmacy Australia Centre of Excellence, University of Queensland, Brisbane, Australia (PACE)
 • Lektor, overlæge, ph.d. Pernille Koefoed-Nielsen, Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital, Skejby
 • Postdoc, ph.d. Erkka Jävinen, Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet 

Projekt:

A comparative study of the diagnostic validity of ultrasound, magnetic resonance imaging and capsule endoscopy of both the small and large intestine in suspected Crohn's disease 

Vejledere:

 • Klinisk professor, dr.med., ph.d. Torben Knudsen, koordinerende forskningsleder Esbjerg og Grindsted Sygehus (hovedvejleder)
 • Overlæge, ph.d. Michael Dam Jensen, Medicinske afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle
 • Professor, ph.d. Jens Kjeldsen, Afdeling S, Odense Universitets hospital
 • Professor, dr.med. Søren Rafaelsen, Radiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle

Projekt:

Contact activation and ulcerative colitis

Vejledere:

 • Klinisk professor, dr.med., ph.d. Torben Knudsen, koordinerende forskningsleder Esbjerg og Grindsted Sygehus (hovedvejleder)
 • Lektor, cand. scient., ph.d. Yaseelan Palarasah, Cancer og inflammationsforskning, Institut for Molekylær Biokemi, Syddansk Universitet
 • Adjungeret professor i inflammatoriske trombosesygdomme, cand. scient., ph.d. Coen Maas, IRS-Sydvestjysk Sygehus, Syddansk Universitet

Projekt:

Ultra-low dose CT protocol for evaluation of Left Ventricular Ejection Fraction (LVEF), in combination with Chest-Abdomen-Pelvis CT.

Vejledere:

 • Dr., PhD, Ass. Professor, John Stowe, Radiography and Diagnostic Imaging School of Medicine, University College Dublin, Ireland (hovedvejleder)
 • Klinisk lektor, cheflæge, Søren Hess, forskningsleder Røntgen, Skanning og Nuklearmedicin, Odense Universitetshospital
 • M.Sc., PhD, biostatistiker, professor (biostatistik i diagnostiske studier), Oke Gerke, Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital

Projekt:

Treatment with stromal vascular fraction of Peyronie´s disease in humans

Vejledere:

 • Professor, dr. med., Lars Lund, Urologisk forskningscenter, Urologisk afdeling, Odense Universitetshospital, Adjungeret professor, Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet
 • Lektor, ph.d., sygeplejerske Birgitte Schantz Laursen, Sexologisk center Aalborg Universitetshospital
 • Klinisk lektor, ph.d., Rasmus Krøijer, Mave og tarmkirurgisk afdeling, Esbjerg Sygehus

Projekt:

Rapid Detection of Pathogens in Blood Culture Sepsis-Patients using Multiplex Droplet Digital PCR

Vejledere:

 • Klinisk lektor Zhijun Song ved Klinisk Mikrobiologisk Afsnit, Klinisk Diagnostisk Afdeling, Esbjerg Sygehus
 • Professor emeritus John Eugenio Coia, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
 • Lektor Ming Chen, overlæge ved Klinisk Mikrobiologi, Sygehus Sønderjylland, IRS, SDU (medvejleder)
 • Professor Jens Kjølseth Møller, dr.med., specialeansvarlig overlæge ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, IRS, SDU (medvejleder)
 • Professor Christian Backer Mogensen, specialeansvarlig overlæge ved Akutmodtagelsen, Sygehus Sønderjylland, IRS, SDU (medvejleder)

Projekt: 

Zoledronic Acid for prevention of bone and muscle loss after BAriatric Surgery (ZABAS)

Vejledere:

 • Klinisk lektor, ph.d., overlæge Jeppe Gram, Endokrinologisk Afdeling, , IRS-Esbjerg Sygehus (hovedvejleder)
 • Lektor, ph.d. Bibi Gram, IRS-Esbjerg Sygehus (medvejleder)
 • Klinisk professor, ph.d., overlæge Claus Bogh Juhl, Endokrinologisk Afdeling, IRS-Esbjerg Sygehus, Steno Diabetescenter Odense (medvejleder)
 • Klinisk lektor, ph.d., overlæge Pernille Hermann, Endokrinologisk Afdeling, OUH, KI, Medicinsk Endokrinologi (medvejleder)

Projekt:

Recurrent symptoms after computed tomography angiography in stable angina pectoris: Associations with FFRCT, coronary plaque characteristics and pericoronary adipose tissue

Vejledere:

 • Klinisk professor, Niels Peter Rønnow Sand, Kardiologisk Afdeling, Esbjerg Sygehus (hovedvejleder).
 • Overlæge, klinisk lektor, ph.d., Bjarne Linde Nørgaard, Kardiologisk Afdeling, Skejby Sygehus 
 • Ph.d., Damini Dey, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles

Projekt:

Extended interval of anti-CD20 therapy and clinical outcomes in multiple sclerosis during COVID-19 and SARS-CoV-2 vaccination

Vejledere:

 • Klinisk lektor, ph.d., MD, forskningsleder, Tobias Sejbæk, Neurologisk afdeling, Esbjerg Sygehus (hovedvejleder)
 • Klinisk professor, overlæge, Isik Somuncu Johansen, Infektionsmedicinsk Afdeling, OUH, Klinisk Institut
 • Klinisk lektor, Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet og forskningsansvarlig afdelingslæge i neurologi, Hospitalsenheden Vest, Morten Leif Munding Stilund
 • Klinisk lektor ved Klinisk Immunologi, Klinisk Institut og afdelingslæge Anna Christine Nilsson 

Projekt:

Diagnose, udredning og genoptræning af akut opstået svimmelhed

Vejledere:

 • Klinisk lektor, Knud Larsen, Esbjerg Sygehus (hovedvejleder)
 • Klinisk professor, overlæge, dr.med., Therese Ovesen, Aarhus Universitetshospital og adjungeret professor, IRS-Sydvestjysk Sygehus
 • Lektor, Lisa Gregersen, Aarhus Universitet 
 • Klinisk professor ph.d. Mikkel Brabrand, Odense Universitetshospital 

Projekt:

Fibrindannelse i fedtvæv og levervæv hos patienter med fedme og fedtlever: effekt af fibrinogenvarianter og fedmekirurgi

Vejledere:

 • Professor, cand.scient., ph.d. Else Marie Bladbjerg, Enheden for Tromboseforskning, Klinisk Biokemisk Afsnit, Esbjerg Sygehus (hovedvejleder)
 • Klinisk lektor og afdelingslæge Mette Munk Lauridsen, Esbjerg Sygehus
 • Lægelig direktør, klinisk lektor, ph.d. Anna-Marie Bloch Münster, Enheden for Tromboseforskning, Klinisk Biokemisk Afsnit, Esbjerg Sygehus
 • Professor, cand.scient., ph.d. Moniek de Maat, Enheden for Tromboseforskning, Klinisk Biokemisk Afsnit, Esbjerg Sygehus og Erasmus Medical Center, Rotterdam

Projekt:

Can unexplained pain in Rhematoid arthritis be explained

Vejledere:

 • Klinisk professor, dr.med. Torkell Ellingsen, Reumatologisk Afdeling, OUH, Klinisk Institut (hovedvejleder)
 • Professor Robin Christensen, Reumatologisk Forskningsenhed, OUH, Klinisk Institut
  MD, Kirstine Amris, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Parker Instituttet

Projekt:

Obesity and mental health

Vejledere:

 • Klinisk professor, ph.d., overlæge Claus Bogh Juhl, Medicinsk Afdeling, Endokrinologisk Klinik, IRS-Esbjerg Sygehus, Steno Diabetescenter Odense (hovedvejleder)
 • Klinisk professor, ph.d., overlæge Christoph Patrick Beier, Neurologisk Afdeling, leder af the Epilepsy Clinic, Odense Universitetshospital
 • Klinisk professor, ph.d., overlæge Erik Roj Larsen, Psykiatrien i Region Syddanmark, Psykiatrien Esbjerg

Projekt:

Morphine pharmacokinetics and –dynamics in healthy volunteers and people with obesity and obstructive sleep apnoea

Vejledere:

 • Klinisk lektor, ph.d., overlæge Troels K Bergmann, Klinisk Biokemi og Farmakologi, Syddansk Universitet, og Sygehus Apoteket, Esbjerg Sygehus (hovedvejleder)
 • Klinisk professor, ph.d., overlæge Claus Bogh Juhl, Medicinsk Afdeling, Endokrinologisk Klinik, IRS-Esbjerg Sygehus, Steno Diabetescenter Odense 
 • Klinisk Professor, overlæge Asbjørn Mohr Drewes, Klinisk Institut, Aalborg Universitetshospital.

Projekt:

An evaluation research on the practical implication of implementing and sustaining quality improvements in healthcare organizations

Vejledere:

 • Professor, ph.d. Pernille Tanggaard Andersen, forskningsleder af Forskningsenheden for Sundhedsfremme ved Institut for Sundhedstjenesteforskning (hovedvejleder)
 • Klinisk professor, dr.med., ph.d. Torben Knudsen, koordinerende forskningsleder Esbjerg Sygehus og Grindsted Sygehus
 • Post.doc, ph.d. Louise Schlosser Mose, Neurologisk Afdeling, Esbjerg Sygehus  

Projekt:

Arbejdsevne og fysisk kapacitet i relation til arbejdsmæssige belastninger og aldersbetinget degeneration. Et populationsbaseret kohortestudie af 50 til 65-årige i Esbjerg Kommune

Vejledere:

 • Lektor ph.d. Bibi Gram (hovedvejleder), Esbjerg Sygehus
 • Klinisk lektor, ph.d. og cheflæge Lars Skadhauge, arbejdsmedicin, Grindsted Sygehus
 • Post.doc Niels-Peter Brøchner Nielsen, Esbjerg Sygehus

Projekt:

Fedmerelateret hypoventilation - Prævalens og karakteristika

Vejledere:

 • Klinisk professor, ph.d., overlæge Christian B. Laursen, Forskningsenhed for Lungemedicin Odense Universitetshospital (hovedvejleder)
 • Klinisk professor, ph.d., overlæge Claus Bogh Juhl, Forskningsenheden for Endokrinologi - Bariatri og Diabetes, Esbjerg Sygehus samt Steno Diabetescenter Odense
 • Post.doc., ph.d. Charlotte Røn Stolberg, Forskningsenheden for Endokrinologi - Bariatri og Diabetes, Esbjerg Sygehus

Projekt:

Compassion og sundhedskompetencers betydning for rehabiliteringsforløb hos matienter med tarmkræft

Vejledere:

 • Klinisk lektor Lea Ladegaard Grønkjær, Forskningsenheden for Mave-, Tarm- og Leversygdomme, Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital
 • Klinisk professor Frede Donskov, Onkologi, Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital

Projekt:

Mind the Liver — brain activity and diagnostic biomarkers in hepatic encephalopathy

Vejledere:

 • Forskningsleder og klinisk lektor Mette Munk Lauridsen, mave-, tarm- og leversygdomme, Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital (hovedvejleder)
 • Klinisk professor Søren Schou Olesen, Afdeling for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme, Aalborg Universitetshospital.
 • Klinisk professor Hendrik Vilstrup, Afdeling for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital.

Projekt:

Novel Methods for 3-Dimensional Analysis of Pharyngeal and Nasal Airways in Orthognathic Surgery

Vejledere:

 • Lektor Michael Boelstoft Holte, Kæbekirurgi, Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital og IRS, SDU (hovedvejleder).
 • Adjungeret lektor Paolo Maria Cattaneo, Department of Dentistry, Faculty of Health Science, Melbourne University, Australia.
 • Professor Else Marie Pinholt, Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital og IRS, SDU
APPFWU02V