Skip til primært indhold

Forskningsenhed i Akutmedicin

Læs mere herunder

Med etableringen af Fælles Akutmodtagelser (FAM) i 2007 opstod et nyt og stort behov for viden om akutte tilfælde og forløb. Sygehuset har derfor udpeget akutforskning som et strategisk forskningsområde og etableret en forskningsenhed for akutforskning. Akutforskningen på Esbjerg og Grindsted Sygehus skal evidenssikre løsning af akutte medicinske og kirurgiske problemstillinger, og dermed medvirke til en forsat udvikling af de akutte behandlingsfunktioner på sygehuset.

Forskningen har primært rod i sygehusets akutmodtagelse, men sigter altid mod at inddrage patienter, samt at samarbejde om projekter, med andre afdelinger på sygehuset, andre sygehuse i regionen og nationale og internationale parter. 

Fokusområder for forskning er:

  1. Væsketerapi til akut syge patienter
    COLDER-fluids: et randomiseret crossover trial der undersøger effekten af kold (10 grader) Ringer´s laktat på blodtryk og fysiologi
  2. Antibiotisk behandling i akutmodtagelser
    PRO-Care: et nationalt multicenter studie som undersøger effekten af procalcitonin målinger på antibiotikaforbrug.
  3. Organisatoriske og økonomiske analyser af akutte patientforløb
    Nursing home Mobile Emergency Department: en sundhedsøkonomisk analyse af afdelingens udekørende funktion.

Peter Biesenbach

Forskningsleder for klinisk akutmedicinsk forskning.
Klinisk lektor og afdelingslæge
Peter.Biesenbach@rsyd.dk 

 

.

Forskningsenheden

E-mail: famforskningsenhed@rsyd.dk 

Peter Biesenbach

Forskningsleder for klinisk akutmedicinsk forskning.
Klinisk lektor og afdelingslæge
E-mail: Peter.Biesenbach@rsyd.dk  

Anders Brøns Møllekær

Seniorforsker for organisatorisk forskning
Klinisk lektor, ph.d., MBA, overlæge
E-mail: anders.broens.moellekaer@rsyd.dk 

Mette Rahbek Kristensen

Projektsygeplejerske, master i klinisk sygepleje
E-mail: Mette.Rahbek.Kristensen@rsyd.dk 

Line Emilie Lilholm Laugesen

Forskningskoordinator, sygeplejerske, MScPH
E-mail: Line.emilie.lilholm.laugesen@rsyd.dk 

 

APPFWU01V