Skip til primært indhold

Strategi og vision

Læs Esbjerg og Grindsted Sygehus' strategi og vision

Fra akutsygehus til universitetshospital

Patienten først. Det stod der i toppen af sygehusets strategi for 2017-2021, og det står der også i den nye strategi for 2022-2025. Det er der en grund til. Strategien og dens fokus på altid at sætte patienten først, har nemlig tjent patienterne, vores sygehus og samarbejdspartnere godt og har bygget det fundament vi står på i dag. Derfor er Strategien for 2022-2025 en naturlig videreudvikling af den strategi, der har været omdrejningspunktet for udviklingen af Esbjerg og Grindsted Sygehus de senere år.

Patienten først står øverst, fordi alle vores indsatser på hver deres måde, skal bidrage til det som er sygehusets mission – behandling, uddannelse og forskning til gavn for patienterne. Retningen i strategien for de kommende år er klar: i fællesskab skal vi udvikle akutsygehuset til et universitetshospital. Det er en stor opgave, som forudsætter, at vi udvikler os på en lang række områder. Du kan læse mere om hvordan vi vil løse opgaverne, i fold-ud menuen herunder.

Har du spørgsmål til vores strategi, økonomi, nøgletal eller vision - er du altid velkommen til at kontakte Esbjerg og Grindsted Sygehus' kommunikationsteam.

Fra akutsygehus til universitetshospital

Patienten først. Det stod der i toppen af sygehusets strategi for 2017-2021, og det står der også i den nye strategi for 2022-2025. Det er der en grund til. Strategien og dens fokus på altid at sætte patienten først, har nemlig tjent patienterne, vores sygehus og samarbejdspartnere godt og har bygget det fundament vi står på i dag. Derfor er Strategien for 2022-2025 en naturlig videreudvikling af den strategi, der har været omdrejningspunktet for udviklingen af Sydvestjysk Sygehus de senere år.

Patienten først står øverst, fordi alle vores indsatser på hver deres måde, skal bidrage til det som er sygehusets mission – behandling, uddannelse og forskning til gavn for patienterne. Retningen i strategien for de kommende år er klar: i fællesskab skal vi udvikle akutsygehuset til et universitetshospital. Det er en stor opgave, som forudsætter, at vi udvikler os på en lang række områder. Skal vi lykkes med det, skal der være klare mål og værdier at forfølge og veldefinerede indsatser, som leder os derhen i fællesskab. For at skabe den nødvendige fremdrift i vores strategiarbejde, indeholder strategien en række temaer, som vi vil arbejde med i strategiperioden og som forholder sig proaktivt til den udvikling, sundhedsvæsenet gennemgår i disse år.

For hvert tema er der defineret mål og indsatser, som vi vil arbejde fokuseret på de kommende år. Vi har heldigvis tid til at få sat de mange initiativer på skinner og nå de mål, vi har sat os. Derfor skal der også ske en prioritering af de mange indsatser, så vi sikrer at vi kommer i gang med opgaverne i den rigtige rækkefølge. Noget er vi allerede godt i gang med, andet skal modnes og udvikles i hele strategiperioden.

Strategien skal være et værktøj til at forme fremtidens Esbjerg og Grindsted Sygehus i det samlede sundhedsvæsen. Derfor skal vi også være i stand til at reagere, når der formuleres nye mål og initiativer på nationalt og regionalt niveau i sundhedsvæsenet. Esbjerg og Grindsted Sygehus er en del af Region Syddanmark, og derfor er strategien for 2022-2025 også med til at understøtte de pejlemærker, strategier og årlige indsatser, som definerer sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Set fra vores perspektiv, fra den vestligste del af regionen, så er strategien et vigtigt redskab, til at konsolidere og videreudvikle sygehuset som en helt afgørende del af det syddanske sundhedsvæsen. Både internt mellem sygehusene men også i forhold til vores samarbejdspartnere i kommunerne og almen praksis.

Da arbejdet med strategien blev indledt, var det ambitionen at skabe en enkel strategi, der kunne forklares med få illustrationer og korte beskrivelser. Med vores strategitrekant og de fjorten temaer, der er udvalgt til at skabe fremdrift for strategien, synes vi, det er lykkes. Vi har taget os god tid til at udarbejde strategien. Det var bevidst, fordi vi ønskede en proces, hvor vi kunne fordybe os i temaerne, inddrage eksperter og være i dialog med ledelser, medarbejderrepræsentanter og repræsentanter for patienter og pårørende. Alle de mange indspark, debatter og gode ideer, der er kommet frem igennem den proces, har været værdifulde og har bidraget til at skabe en stærk og sammenhængende strategi.

APPFWU02V